N Şirketlerin Karşılaştığı En Büyük Zorluklar ve Çözüm Yolları

İster büyük ve yayılmış bir şirketler grubu olsun, ister sadece bir işletmenin yönetimini üstlenin çalışan sayısı değişse de temelde yönetim prensipleri çok da değişmez. Yöneticilerin ve işletme sahiplerinin temel amacı işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kar oranını artırarak büyümeye gitmektir. Bunun için sağlanması gereken belki de en önemli koşul iyi bir ekip oluşturmak ve ekibin motivasyonunu yüksek tutmayı başarmaktır.

Davranış bilimleri enstitüsünün yayınladığı sonuçlara göre, 2017de şirketlerin karşılaştığı en büyük sorunlar aşağıda belirtildiği gibidir:

%41 En iyi çalışanları elde tutmak,

%39 Ücret beklentilerini yönetmek,

% 38 Yetenekleri çekmek,

%37 Performans ve verimliliği artırmak,

%25 İyi bir çalışma ortamı oluşturmak.

  • Neredeyse yarıya yakın bir dilimde olan sorun, iyi çalışan kişileri şirketlerin elinde tutması. Nedir iyi çalışan? Şirketin ulaşabileceği maksimum seviyeye gelmeyi hedefleyen, gerçekçi beklentilere sahip, çalışma-dinlenme düzenini iyi planlamayı başaran, diğer çalışanlarla ilişkilerinde seviyeli ve içten olan ve işini severek yapan insanlardan oluşan grup genellikle iyi çalışanlar olarak nitelendirilir. İyi çalışanı şirket bünyesinde tutmak ise zorludur. Çünkü iyi çalışan kendi potansiyelinin de aslında farkında olan çalışandır ve sistem içerisinde durmanın onun için bir yararı olmadığını düşündüğünde alternatif işlere diğer çalışanlara göre geçiş yapmaya eğilimli olabilir. Bu noktada performansı iyi olan çalışanların beklentilerinin karşılanması ve hedeflerine ulaşabilmesi için fırsat tanınması hem çalışanı şirket içerisinde tutacak hem de çalışanın şirketi taşıyacağı noktaya ulaşma sürecini hızlandıracaktır.

 

  • Ücret beklentileri günümüzde neredeyse her şirkette karşımıza çıkan sorunlardan bir tanesidir. İş gücü ve çalışacak insan bulma potansiyelinin yüksek oluşu şirketlerin çalışanlarına yaptığı işler karşılığında yeterince maaş vermemesine neden olmakta ve çalışanların kendini güvende hissetmediği bir ortam oluşturmaktadır. Çalışan kendini güvende hissetmediğinde ya da çalışmasının karşılığını alamadığını düşündüğünde performansında azalma olacak ve belki de işleri erteleme, farkında olmadan yanlış yapma gibi pasif-agresif tepkilere yol açacaktır. Bu noktada şirketin kendi belirlediği maaş ve çalışanın hak ettiğine inandığı maaş arasında uçurumların olmaması ve belki de üçüncü bir orta yol maaş teklifinde anlaşılması çalışana kendini iyi hissettirecektir.

 

 

  • İyi çalışanları elinde tutmak gibi yetenekli diğer çalışanlara erişim sağlamak da şirketler için önemli bir durumdur. Şirketin gelişmesi ve farklı bir perspektif kazanması için şirketlerin farklı ve yetenekli çalışan alımlarına da ihtiyacı vardır. Bu noktada yetenekli çalışana erişmek, bu çalışanların şirkette kendini var edebileceği sebep ve amaçlar yaratmak ve diğer iyi çalışanlarla aralarında olumsuz bir rekabet yaşanmasını önlemek yöneticilerin edinmesi gereken beceriler arasındadır. Bu noktada yöneticilerin tüm çalışanlarla eşit, anlayışlı ve çözüm odaklı davranma potansiyelini geliştirmesi öncelikli hedeftir.

 

  • İşletmelerde aslında bu liste içerisinde en sık konuşulan sorunlardan biridir verimliliği ve performansı artırmak. Aslında performansın azalması da genellikle yukarıda saydığımız nedenlerden kaynaklansa da bazen daha farklı şekillerde de karşımıza çıkabilir. Çalışanın performansı dikkat becerisi, iletişim yetenekleri, yaşamsal kaygı düzeyi ve moral düzeyiyle de oldukça ilişkilidir. Çalışan dışarıdan fark edilse bile müdahale edilmeyen bu sıkıntılar karşısında da gittikçe performansını yitirebilir. Bu sebeplerle çalışanlarla yapılacak düzenli toplantılar, iletişim kurmalarını ve kendilerini açmalarını sağlayacak bir ortam yaratmak yöneticilerin temel hedefleri arasında yer almalıdır. Çalışanlarla ayda bir düzenlenen iş dışı etkinlikler de performans ve motivasyonu artıran uygulamalar arasındadır.

 

 

  • Son olarak bir hafta içerisinde evimizden çok vakit geçirdiğimiz çalışma ortamımızın huzurlu olmasını sağlamak zor ama ulaşılması gereken bir hedeftir. Çalışanların çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkileri, çalışanların üstleriyle olan ilişkileri ve hatta bazen çalışma ortamlarının ısı, ışık dereceleri bile onları etkilemektedir. Çalışanların kısa molalar verip kendilerine gelebilecekleri, iletişimleri kuvvetlendirebilecekleri ortamlar yaratmak üstlenilebilecek görevler arasındadır.

 

Fulya Özbilen

Psikolog

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir